JACEK  LILPOP

biogram

wystawy

malarstwo

grafika rysunek

ilustracje

bibuła

instalacje

akcje plastyczne 

książki

teksty

wyprawy

 

Rocznik 1947. Studia w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Poznaniu i w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Dyplom ASP z Grafiki War-
sztatowej w 1975  roku.

Dziedziny twórczości: malarstwo, rysunek, grafika
użytkowa, fotografia, akcje, instalacje, reportaż, poe-
zja, publicystyka. Wystawia od 1974 roku. Związany
z grupą artystyczną “Bok Wyspy”, współpracownik
KOR, ”Solidarności”. Stypendysta Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki. W latach 1994 -1999 współorganizator
“Warszawskiego Miesiąca Malarstwa”. Współpraca
między innymi z galerią "Pod Kasztanami", Wydawnic-   
twem "Juka", pismem "Arche".


Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Uczestnik wypraw żeglarskich i nurkowych.

Publikował między innymi w pismach: "Kontynenty",
"Poznaj Świat", "Mówią Wieki", "Voyage", "Powścią-
gliwość i Praca", "Opcja na Prawo", "Głos", "Nasza
Polska", "Gazeta Polska", "Rzeczpospolita", "Pismo
katastroficzne Arkadia", "Odra". Współpraca z Polskim
Radiem. Realizacje telewizyjne.


Wydał książki:

o Oceanii "Po drugiej stronie nieba" /MAW 1987/
tomik wierszy "Niech ci się przyjrzę" /Przedświt 1999/
tomik "Bolesne "/Dom wydawniczy “tChu” 2008/


Kontakt : jacek.lilpop@neostrada.pl

copyright© Jacek Lilpop