photo11.jpg

Biskup polowy w czołgu, olej 150x130 1993 r.