photo12.jpg

Fale ozonowe...,Obraz dedykowany panom BronisÅ‚awowi Geremkowi, Jackowi Kuroniowi, olej 150x130 1993 r.