<<

 

WNIESIENIE

 

Akcja WNIESIENIE kontynuuje demonstrację sprzed lat. Przeprowadziłem wtedy działanie zatytułowane „Komu Służy Centrum Sztuki Współczesnej - Artystom czy Urzędnikom? ”

Na pewno służyło i służy tak   jednym jak i drugim, i na pewno tylko niektórym Artystom - należy dodać - bardzo wąskiej grupie  Artystów i tylko niektórym nurtom sztuki współczesnej.

Centrum wbrew swojej nazwie jest rejestratorem jedynie szczególnych, wybranych obszarów sztuki. Inne bądź konsekwentnie pomija, bądź w ogóle za sztukę nie uważa. Prezentuje więc Centrum bardzo specyficzny, na pewno niepełny   obraz Sztuki dnia dzisiejszego i wczorajszego. Całe obszary sztuki powstającej współcześnie były i są poza zainteresowaniem Centrum. Centrum było i jest hermetyczne.

Akcją WNIESIENIE upominam się o to,  by Centrum Sztuki stało się tym, co swoją nazwą sugeruje - rzeczywistym Centrum Sztuki Współczesnej, prezentującym współczesną Sztukę w całej jej  różnorodności, by stało się miejscem otwartym.

05. 2006 r.                                                            Jacek Lilpop

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

  <<