photo13.jpg

Ucho z papier mache, Galeria Pod Kasztanami, J. Lilpop, M. Chaczyk, M. MarszaƂek, 1999 r.