photo15.jpg

Niech ci się przyjrzę, J. Lilpop, T.Sobolewski, Galeria BWA KUCHNIA, 1999 r.